Atrakcyjność inwestycyjna sektora

Cofnij

Energetyka wiatrowa

 • Geograficznie i klimatycznie największy potencjał rozwoju w ramach całego sektora OZE
 • Niskie koszty operacyjne w okresie produkcyjnym
 • 100% pasywność energetyczna po okresie inwestycji
 • Przewidywalność przychodów i ryzyka
 • Ekologiczne i akceptowane społecznie źródło pozyskiwania energii
 • Bezpieczeństwo i przewidywalność dla instytucji finansujących (banków) – łatwość pozyskania kredytu

 

Rozproszona energetyka wiatrowa

 • Brak potrzeby pozyskiwania dużych, zwartych areałów ziemskich pod farmy
 • Łatwiejsze negocjacje z lokalnymi społecznościami (konsultacje społeczne)
 • Większe szanse na szybsze uzyskanie warunków przyłączenia
 • Pozytywny wpływ na sieć energetyczną
 • Niższe koszty przygotowania projektu i krótszy czas realizacji
 • Niższe wymogi odnośnie spełnienia warunków środowiskowych
 • Brak konieczności prognozowania i bilansowania energii
 • Niskie koszty przyłączenia
 • Brak strat na przesyle energii