Sytuacja rynkowa

Cofnij

Energetyka wiatrowa, jako jedno z odnawialnych źródeł energii, stanowi ekologiczny komponent uzupełnienia miksu energetycznego Polski opartego o energetykę bazującąna źródłach konwencjonalnych (węgiel kamienny i brunatny). W skali globalnej energetyka oparta o odnawialne źródła energii umożliwia zwiększenie niezależności energetycznej państw i zmniejszenie uzależnienia od importowanych źródeł energii (ropa, gaz ziemny, węgiel), dlatego na całym świecie energetyka odnawialna(wiatrowa w szczególności) przeżywa w ostatnich kilku latach dynamiczny wzrost. Ze względu na uwarunkowania geograficzne i klimatyczne Polski (warunki wietrzności, nasłonecznienie, liczba dnia słonecznych w roku, potencjał regulacyjny rzek) przy obecnym poziomie rozwoju i kosztach poszczególnych technologii, energetyka wiatrowa ma największy potencjał rozwoju i opłacalności inwestycyjnej.

Po spadku zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku spowolnienia gospodarczego, popyt na energię zaczynie wzrastać wraz z ożywieniem gospodarczym. Do roku 2030 łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną gospodarki polskiej wyniesie 193,3GWh (zapotrzebowanie w 2012 wyniosło 157,1GWh), przy czym wzrost powyższy będzie wynikał ze wzrostu zapotrzebowania rozproszonego nieskorelowanego z obecną strukturą wytwórczą (duże zakłady energetyczne zlokalizowane na południu kraju).

Polskie moce wytwórcze bazujące na źródłach konwencjonalnych są przestarzałe technologicznie. Do 2020 roku ze względów technologicznych z produkcji zostanie wyłączone ok. 6GW mocy wytwórczych, których szybkie zastąpienie ze względu na długi proces inwestycyjny będzie trudne i kosztowne.

Zapotrzebowanie na energię “zieloną” będzie wzrastać ze względu na cele polityki energetycznej: zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii do 15% w roku 2020.

Na koniec 2012 roku łączna zainstalowana moc elektrowni wiatrowych w Polsce wyniosła 2,534 MW. W 2012 roku oddano do użytku 880 MW mocy, co stanowi 66% łącznie nowo dodanych mocy OZE w Polsce.Według prognoz do końca 2020roku będą funkcjonować farmy wiatrowe i rozproszone elektrownie wiatrowe o mocy ok. 11.500MW.