Zespół zarządzający

Cofnij

Maciej Uciechowski – Prezes Zarządu

Doświadczony manager i inwestor (rynek niepubliczny i GPW). Założyciel kilkunastu start-up’ów (m.in. Neotel Communications Polska, Socatots Polska, SunoEnergy, EnergyInvestments, Autofederacja).

Od początku działalności zawodowej związany z rynkiem telekomunikacyjnym, medialnym i technologicznym, od 2007 roku z sektorem energetyki i OZE oraz gospodarki odpadami.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym,optymalizacji procesów biznesowych oraz organizacji procesów sprzedaży.

Ukończył Zachodniopomorską Szkołę Biznesu na kierunku Organizacja i Zarządzanie, uczestnik i organizator wielu szkoleń i konferencji, członek sieci aniołów biznesu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jacek Markowski – Członek Zarządu

Manager posiadający bogate doświadczenie w zarządzaniu i realizacji różnorodnych multidyscyplinarnych projektów. Pracował w wiodących firmach audytorskich i konsultingowych (Arthur Andersen, Ernst & Young), odpowiadając za rozwój i zarządzanie zespołami oraz metodykami w obszarach zarządzania projektami i programami, bezpieczeństwa informacji i IT, jak również optymalizacji procesów biznesowych.

Zrealizował kilkadziesiąt złożonych projektów doradczych dla firm z sektora IT, energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego oraz finansowego.

Ukończył Uniwersytet Szczeciński oraz EcoleNationaleSuperieure Des Mines De Saint-Etienne. Ponadto zasiada w zarządach spółek: Centrum Rozwoju Energetyki, Waste toEnergy Center, CRE Consulting.

Hubert Drabik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie tworzenia skutecznych strategii rynkowych, efektywnego zarządzania strategicznego i skutecznego zarządzania marketingowego. Od 12 lat związany z rynkiem medialnym - były Dyrektor Zarządzający HBO Polska, następnie CEO w szwedzkim koncernie Modern Times Group AB. Obecnie związany z koncernem Sony Pictures Entertainment, gdzie zajmuje stanowisko Media Distribution Director na Europę Centralną.

Prezes Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem PPP.

Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia biznesowe Executive MBA w Warszawskiej Szkole Biznesu.

Marek Tarnowski – Członek Rady Nadzorczej

Manager i inwestor z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym oraz rozwoju przedsięwzięć począwszy od stadium pomysłu na wyjściu z inwestycji kończąc: pre-IPO (4funMedia S.A.), IPO (Arteria S.A., 4funMedia S.A.), sprzedaż do inwestorów branżowych (Comtica sp. z o.o., HalloNet) oraz M&A.

Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym i rachunkowości zarządczej, analizach przedinwestycyjnych, strukturalizowaniu i realizacji transakcji fuzji i przejęć, nadzorze właścicielskim (portfolio management) oraz przekształceniach formalno – prawnych, w sektorze wysokich technologii oraz clean-tech.

Ukończył kierunek Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive MBA - University of Minnesota (Carlson School of Management / SGH w Warszawie.

Janusz Skuliniec – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, transakcjach M&A, oraz transakcjach private equity. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych, przekształcaniu, podziale i łączeniu spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych.

Brał czynny udział w procesach przygotowania spółek do debiutów na rynku papierów wartościowych, a następnie doradzał tym spółkom w procesach ich upublicznienia (IPO), w tym wprowadzeniu akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW - NewConnect, jak również przy kolejnych emisjach akcji tych spółek.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.