Ventus w pigułce

Cofnij

  • Holding inwestuje w sektorze o dużym potencjale wzrostu, ze względu na jego znaczenie strategiczne (rozproszone zapotrzebowanie na energię elektryczną),jak i trendy rynkowe (polityka ekologiczna) i zobowiązania międzynarodowe (dyrektywy UE)
  • Inwestor staje się współwłaścicielem 5 projektów w dziedzinie wiatrowej energetyki rozproszonej, pobierając coroczne dywidendy z wygenerowanych zysków
  • Konstrukcja Umowy Inwestycyjnej zabezpiecza minimalny poziom udziału każdego z Inwestorów w kapitale zakładowym i zyskach całego przedsięwzięcia
  • Założyciele Spółki nie pobierają żadnych opłat za zarządzanie w całym okresie inwestycyjnym, uczestniczą w zyskach tak jak inni Inwestorzy proporcjonalnie do struktury udziałowej
  • Dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu i finansowemu szacowany zwrot dla Inwestorów powinien wynieść kilkadziesiąt procent rocznie

 

Holding w ramach umów generalnego wykonawstwa współpracuje z renomowanymi podmiotami zewnętrznymi (Centrum Rozwoju Energetyki, Eko-Logic) gwarantującymi najwyższy poziom usług, wynikający z wieloletniego doświadczenia, unikalnej branżowej metodyki zarządzania procesowego, jak również rygorystycznych procedur realizacji projektów, uwzględniających niezależne audyty.