Strategia Inwestycyjna

Cofnij

Ventus Investments S.A. realizuje inwestycje w projekty z zakresu rozproszonej energetyki wiatrowej. Obecnie prowadzonych jest 5 projektów w postaci spółek celowych, z których każda realizuje osobny projekt budowy turbiny wiatrowej, o zbliżonym stadium zaawansowania. Poszczególne projekty są centralnie zarządzane, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów przygotowawczych, realizacji i zarządzania i przekłada się na wyższą efektywność całej inwestycji.

Realizacja w modelu pojedynczych (rozproszonych) inwestycji pozwala na osiągnięcie wyższej niż w przypadku dużych farm wiatrowych efektywności operacyjnej (preferencje przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej oraz preferencyjne warunki rozliczeń produkowanej energii), jednocześnie obniżając jednostkowe ryzyko inwestycyjne poprzez rozproszenie realizacji na kilka równoległych projektów.

Po zakończeniu procesu budowy turbin wiatrowych w ramach każdego z projektów, rozpoczną one działalność operacyjną. Jednocześnie zainicjowany zostanie proces ich sprzedaży na rzecz inwestorów branżowych lub finansowych. Coroczne nadwyżki finansowe, jak również wpływy w potencjalnej sprzedaży projektów zostaną przekazane inwestorom.