Model biznesowy

Cofnij

Ventus Investments S.A. realizuje obecnie 5 zaawansowanych projektów elektrowni wiatrowych, których realizacja rozpoczęła się w drugiej połowie 2011 roku i została sfinansowana przez grupę kilkudziesięciu inwestorów prywatnych.

Etap przygotowawczy i konstrukcyjny powyższych projektów zostanie zakończony za ok. 24 – 30 miesięcy.

Projekty zostaną sfinansowane wkładem własnym pochodzącym z kapitałów wpłaconych przez akcjonariuszy Ventus Investments S.A. oraz inwestycyjnym kredytem bankowym w formule Project Finance, zakładającym zabezpieczenie kredytu i jego spłatę ze stabilnych przepływów pieniężnych generowanych przez każdy z projektów.

Po oddaniu projektów do użytkowania, każda elektrownia wiatrowa rozpocznie działalność komercyjną, tj. produkcję i sprzedaż energii elektrycznej, a wygenerowane nadwyżki gotówki sukcesywnie przekazywane akcjonariuszom. Po upływie pierwszych kilkunastu miesięcy działalności operacyjnej (w założeniu – 12), zostanie podjęty proces sprzedaży całego portfela projektów inwestorowi branżowemu (sprzedaż poszczególnych projektów lub akcji spółki holdingowej na bazie rzeczywistych parametrów operacyjnych i finansowych).

Przebieg procesu inwestycyjnego: