Aktualności

Cofnij

Pierwsze wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych dokumentów akcji, celem przeprowadzenia ich dematerializacji. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

Pełna treść wezwania