Energetyka odnawialna

UE - obligo uzyskania do 2020 roku min. 15% udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Ustawowa gwarancja odbioru energii od producentów OZE ...

Energetyka wiatrowa

Geograficznie i klimatycznie największy potencjał rozwoju w ramach całego sektora OZE. Niskie koszty operacyjne w okresie produkcyjnym ...

Rozproszona energetyka wiatrowa

Brak potrzeby pozyskiwania dużych, zwartych areałów ziemskich pod farmy. Łatwiejsze negocjacje z lokalnymi społecznościami (konsultacje społeczne) ...

Aktualności

Piąte wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia, posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

 

Pełna treść wezwania

Czwarte wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia, posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

 

Pełna treść wezwania

Trzecie wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia, posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

 

Pełna treść wezwania

Drugie wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia, posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji.

 

Pełna treść wezwania

Pierwsze wezwanie VENTUS INVESTMENTS S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

VENTUS INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Szczecinie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia posiadanych dokumentów akcji, celem przeprowadzenia ich dematerializacji. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

Pełna treść wezwania