Energetyka odnawialna

UE - obligo uzyskania do 2020 roku min. 15% udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Ustawowa gwarancja odbioru energii od producentów OZE ...

Energetyka wiatrowa

Geograficznie i klimatycznie największy potencjał rozwoju w ramach całego sektora OZE. Niskie koszty operacyjne w okresie produkcyjnym ...

Rozproszona energetyka wiatrowa

Brak potrzeby pozyskiwania dużych, zwartych areałów ziemskich pod farmy. Łatwiejsze negocjacje z lokalnymi społecznościami (konsultacje społeczne) ...

Aktualności